Публічна оферта "Cherkasy App"

про надання інформаційних послуг (від 01/05/2023)
  1. Загальні положення

1.1. Ця оферта визначає умови надання інформаційних послуг (далі – “Послуги”) на нашому сайті https://cherkasy.app/ (далі – “Сайт”).

1.2. Виконавець – ФОП “Сорокін С.О.” 

1.3. Замовник – будь яка особа яка придбає Послуги на Сайті, та прийняв умови даної публічну оферту (далі – “Покупець”). Акцептом вважається оплата послуг відповідно до умов обраного пакету на сторінці замовлення послуги

1.4. Надання Послуг вважається здійсненим з моменту оплати Покупцем відповідної суми відповідно до умов, визначених на Сайті.

1.5. Ця оферта є публічним документом і доступна будь-якому Покупцю на Сайті.

 

  1. Предмет оферти

2.1. Покупець має можливість придбати послуги, які надаються на Сайті.

2.2. Перелік доступних Послуг, їх опис, вартість та терміни надання вказані на Сайті на сторінці: https://cherkasy.app/add-new-company

2.3. Покупець самостійно обирає та оплачує Послуги відповідно до умов, запропонованих на Сайті.

 

  1. Ціни та оплата

3.1. Вартість Послуг вказується на Сайті і може бути змінена Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення.

3.2. Оплата Послуг здійснюється Покупцем за вибраним ним способом оплати, наданим на Сайті.

3.3. При оплаті Покупець зобов’язаний вказати коректні дані для здійснення платежу.

 

  1. Відповідальність

4.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, завдані Покупцю в результаті використання або неможливості використання наданих Послуг.

4.2. Покупець несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення на Сайті.

4.3. Адміністрація Сайту має право призупинити або припинити надання Послуг у разі порушення Покупцем умов цієї оферти або виявлення незаконної або недобросовісної діяльності з боку Покупця.

 

  1. Конфіденційність

5.1. Адміністрація Сайту зобов’язується зберігати конфіденційність персональних даних Покупця згідно з чинним законодавством та Політикою конфіденційності Сайту (https://cherkasy.app/privacy-policy).

5.2. Покупець погоджується на використання його персональних даних Адміністрацією Сайту з метою обробки замовлень та надання Послуг.

 

  1. Заключні положення

6.1. Ця оферта вважається прийнятою Покупцем з моменту оформлення замовлення на Сайті та здійснення відповідної оплати.

6.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до умов цієї оферти без попереднього повідомлення Покупців. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

6.3. Усі спори та розбіжності, що виникають між Адміністрацією Сайту та Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів. 

6.4. У разі неможливості досягнення згоди спори підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

dev & supported by

CHERKASY APP

Забеспечуємо
якісний ІТ-супровід

технічна підтримка

24/7

Будуємо
цифровий простір міста

cherkasy app on google play
cherkasy app logo